Predpisy / Propozície / Ceny

Registrácia

Registráciu otvárame o 18:00 – 27.7.2019
Pre kategórie Legend a Šport uzavrieme registráciu o 23:00
Registráciu do kategórie Warrior uzavrieme o 21:30

Pri registrácii musí kapitán tímu predložiť štartovný lístok. Všetci členovia tímu, vrátane kapitána musia odovzdať vyplnený a podpísaný formulár o prevzatí zodpovednosti (je potrebné, aby formulár obsahoval pravdivé a aktuálne údaje).
Pri registrácii smie personál požiadať účastníkov o predloženie občianského preukazu.
( O prípadnej preregistrácii členov, alebo inej zmeny nás prosím vopred upovedomte formou emailu, keďže preregistrácia na mieste, bez nášho potvrdenia nie je možná!)

Štartovné vlny/Kategórie

Pretekári si môžu vybrať z nasledovných kategórií: Šport / Warrior / Legend

Kategória Šport: kratšia trasa do 5km s 20-timi prekážkami
Kategória Warrior: dlhšia trasa nad 6km s 25-imi prekážkami
Kategória Legend: splnenie obidvoch tratí ( Šport + Warrior = Legend)

Prvý štart je o 21:00
V prvom štarte odštartujeme Legend+Šport (účastníci kategórie Legend majú prednosť). 
Každých 5 minút odštartujeme ďalšiu štartovnú vlnu. V každej vlne sa nachádza 30 osôb.

Druhý štart je o 22:00
Ako druhé odštartujeme vlny Legend+Warrior (účastníci kategórie Legend majú prednosť). Každých 5 minút odštartujeme ďalšiu štartovnú vlnu. V každej vlne sa nachádza 30 osôb.

Výsledky / Ocenenia

HLAVNÁ CENA
Získaj jeden z prvých troch umiestnení v kategórii Šport alebo Warrior a získaj lístok na ďalší pretek. (Kategórie Mužov a Žien hodnotíme zvlášť)

CENY LEGENDY
Obehni obe trasy v jeden deň a staň sa Legendou dňa!
Registruj sa ako Legend a zvládni obe trate, veď prvé tri umiestnenia oceňujeme peňažnou odmenou: 1.miesto: 120eur / 2.miesto: 80eur / 3.miesto: 40eur (Legendárne Ženy a Mužov oceňujeme zvlášť!).
(Legend nie je vyhodnotený v kategórii Šport a Warrior ale zvlášť!)

Informácie pre pretekárov

Pri zhromaždení pretekárov je potrebné zoradiť sa k správnej vlne! Nesprávne zoradenie môže spôsobiť zlé výsledky.
Rozcvička a streching pred štartom je povinný, aby sme predišli prípadným menším poraneniam.
Na trase Ťa čakajú tvrdé prekážky, ktoré otestujú tvoje schopnosti v každom smere. Danú prekážku môžeš skúsiť dobyť celkovo tri krát. Ak sa Ti to nepodarí, čaká na teba trest vo forme 20 angličákov (Burpee), ktoré musíš spraviť rýchlo a presne! Okrem toho musíš hlasne rátať počet spravených angličákov.
Po prekročení cieľovej čiary je potrebné odovzdať čip na označenom mieste!
V cieli Ťa čaká zaslúžená odmena (medaila, proteínová tyčinka, minerálka) a samozrejme zážitok víťazstva z toho, že si mal na to, aby si zdolal všetky prekážky na nemilosrdnej trase!
V súťaži je dôležitá rýchlosť a takisto aj bezpečnosť! Dávaj pozor na súperov, ale zároveň aj na seba!
Je odporúčané prísť v športovom oblečení, v ktorom môžeš pohodlne zdolať všetky prekážky, ale ak chceš súťažiť v bláznivom maškarnom odeve, mi Ťa v tom podporíme.
Okrem toho je odporúčané doniesť si odev na prezlečenie, uterák a tašku, do ktorej si môžeš dať mokré a špinavé veci po súťaži. Ak držíš špeciálnu diétu, prichystaj si jedlo! V súťaži daj do popredia svoju bezpečnosť a nie rýchlosť! Ak máš nejaký problém, požiadaj nás o pomoc, informuj najbližšieho dobrovoľníka alebo sa zastav priamo u poskytovateľov záchrannej služby!

Na mieste vyhlásené podmienky a pravidlá súťaže majú prednosť voči aktuálnym pravidlám.
„V prípade, že si tu nenašiel odpoveď na nejakú Tvoju otázku, pozri si bod “často kladených otázok”.

Diskvalifikácia

Diskvalifikácia platí v nasledujúcich prípadoch:

  • Zaradenie k zlej vlne
  • Zadržiavanie ostatných pretekárov
  • Nedodržanie označenej trasy
  • Vynechanie prekážok
  • Nesplnenie trestných cvikov po nezvládnutej prekážke
  • Poškodenie a znečistenie okolia
  • Neodovzdanie štartovného čipu v cieli
  • Prijatie pomoci od osoby, ktorá nie je súčasťou súťaže
  • Držanie nebezpečných predmetov
  • Nedodržanie inštrukcií personálu

Akúkoľvek reklamáciu ohľadom diskvalifikácie vieme akceptovať výlučne len na mieste. Neskoršie rozoberanie danej situácie nie je možné.