Naše Epické Prekážky

Nemysli si, že sa naše prekážky dokážeš naučiť, zvyknúť si na ne, alebo že by Ťa mohli prestať baviť.
Na každej súťaži Ťa čakajú rôzne novinky, aby sme pri každej príležitosti testovali Tvoju silu a výdrž v inom smere!
Nepočítaj s tým, že to bude stále to isté!

Sky Bars (NEW)

Moon Craters

Steel Curtain

Streight Climb

Monkey Bars

Best Shot

Danger Field

Tire Jump

Hangig Wall

Groung kiss

Pull upps

Heavy Throw

high wall

hammer hit

wall of rings

Easy Flip

up & down

Lane Climb

Mad Wall

Long net

Army Ceiling